Strona 1 z 46  > >>

Dzień Papieża Jana Pawła II
,
16.10.2019
Więcej...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWE 2019.
.
12.10.2019
Więcej...
UBEZPIECZENIE NNW – SZKOŁY PODSTAWOWE 2019/2020
UBEZPIECZENIE NNW – SZKOŁY PODSTAWOWE 2019/2020
03.10.2019
Więcej...
AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU!!!
AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU!!!
27.09.2019
Więcej...
Historia
„ Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształcenie osobowości ucznia zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości i wolności przekonań –   to zadanie stojące przed Wami nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie.”

 

Janusz Figura

pierwszy dyrektor

Szkoły Podstawowej w Białostoczku


  • 16 czerwca 1994 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej zgłosiło do Kuratorium Oświaty w Białymstoku potrzebę utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Białostoczku.
  • 28 czerwca 1994 r. TPZZ powołało do życia Szkołę Podstawową w Białostoczku.
  • 1 lipca 1994 r. pan Janusz Figura został zatrudniony jako organizator Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zabłudowskiej.
  • „Pierwszy dzwonek, wypożyczony z Muzeum Państwa Cywińskich, zabrzmiał 1 września 1994 r.
  • W tych trudnych, pierwszych miesiącach Dyrektorem szkoły był doktor pułkownik Janusz Figura.
  • Od dnia 1 grudnia 1994 roku obowiązki Dyrektora szkoły przejęła pani Celina Hryniewicka, a później pan Dariusz Szehidewicz.
  • Od 1 września 2000 roku Dyrektorem naszej placówki jest pani mgr Jolanta Czerniecka.
  • Doniosłym wydarzeniem, którego rocznicę obchodzimy co roku 10 listopada było nadanie szkole w 1994 roku imienia Wspólnoty Polskiej
  • Od tego dnia przyjęte zostały Zasady Szkoły Rycerskiej


Do obwódu szkoły należą następujące miejscowości:
Białostoczek
Halickie
Kuriany
Łubniki
Płoskie
Protasy
Skrybicze
Zagruszany
Zwierki.

Chcesz dowiedzieć się więcej, to wstąp w nasze progi :-)